Wednesday, March 16, 2005

SYEIKH ABDUL LATHIF TAMBI

ULAMA, GIGIH, DERMAWAN

TIDAK banyak sejarah ulama ini diperkenalkan, namun pernah ditulis oleh Raja Haji Muhammad Yunus Ahmad dalam Peringatan, No. 1, th 1, Mei 1939. Gambarnya menghiasi muka depan majalah Qalam, Singapura, No. 158, terbitan Rabiulakhir 1383 H/September 1963 M. Sesudah itu riwayat hidup ringkasnya dimuat dalam majalah Qalam, No. 160, terbitan Jamadilawal/Rejab 1383 H/November 1963 M. Selanjutnya telah saya dokumenkan yang dinamakan Warqah Maklumat No. 31/PENGKAJI/1422/2001, tarikh Jumaat, 26 Jamadilakhir 1422 H/14 September 2001 M. Datuk neneknya (lima lapis ke atas) berasal dari India yang beragama Islam. Haji Abdul Lathif berasal dari Melaka, tinggal di Kampung Teluk Mas, Melaka. Nama lengkapnya, Haji Abdul Lathif bin Haji Muhammad Nuruddin (Haji Tambi) bin Muhammad Shalih al-Malakawi at-Tankirawii. Gelarannya ialah Bahauddin. Gelaran ini diberikan oleh Syeikh Ahmad bin Abdur Rauf, ulama besar dan Mufti Melaka yang hidup sezaman dengan beliau.Abdul Lathif lahir di Melaka pada tahun 1288 H/1872 M. dan meninggal dunia pada hari Jumaat pukul 2.30 tengah malam, 17 Rejab 1358 H/1 September 1939 M. Dikebumikan di Perkuburan Tengkera, Melaka. Beliau dibesarkan di Singapura. Ketika berusia lapan tahun, beliau dikirim oleh ayahnya ke Mekah. Pendidikan di Mekah dilaluinya kira-kira 20 tahun, iaitu dari tahun 1880 M. hingga tahun 1900 M.
KEBANGKITAN
Di antara ulama-ulama dunia Melayu yang menjadi guru-gurunya di Mekah ialah: Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani, Syeikh Wan Ali bin Abdur Rahman Kutan al-Kalantani, Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani, Syeikh Abdul Qadir bin Shabir Mandailing, Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau dan ramai lagi.Kehadirannya di Mekah bersamaan dengan tahun kebangkitan Syeikh Ahmad al-Fathani yang mencetuskan Jam`iyatul Fathaniyah dalam gerakannya di Mekah, Mesir dan Turki.Oleh kerana itu tidak ragu-ragu lagi bahawa Abdul Lathif Tambi adalah termasuk salah seorang kader Syeikh Ahmad al-Fathani dan barisan ulama yang bersamanya. Beliau mulai giat mengajar pada tahun 1318 H/1900 M di Singapura. Di sebuah ruangan kecil di dalam kedai menjual kain ayahnya di Arab Street, Singapura digunakannya untuk tempat mengajar. Selain itu Abdul Lathif Tambi juga mengajar di rumah kediamannya di North Bird Road, Singapura. Beliau juga giat berdakwah dan mengajar di tempat-tempat lain, di antaranya di Melaka, Pulau Pinang, Medan (Sumatera Utara), Surabaya, Bandung dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). Selain mengajar beliau juga aktif dalam perniagaan kain di Arab Street, Singapura. Beliau memiliki perniagaan mesin cetak, Lathifiyah Press, 768 di North Bird Road, Singapura dan Mathba'ah Al-Lathifiyah Al-Malakawiyah di Terengkera, Melaka. Hubungan perniagaannya yang dapat dikesan ialah Singapura, Melaka, Pulau Pinang, Medan, Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Surabaya dan Bandung.Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang gigih berjuang sekali gus sebagai seorang saudagar (hartawan) yang dermawan pada zamannya. Di antara perwatakan peribadinya yang pernah disebut di dalam majalah Qalam pula, ``Almarhum ialah seorang hartawan dan dermawan, iaitu selain sebagai seorang ulama yang terbilang pada zamannya. Almarhum sepanjang hayatnya adalah sentiasa mengajar dan banyak daripada murid-murid almarhum hingga sekarang ini masih ada lagi. Dan banyak pula di antaranya yang termasuk golongan yang terbilang.'' Selanjutnya, ``... Beliau membuat syarahannya dengan gaya dan cara yang menarik terutamanya pula almarhum seorang yang pandai membuat jenaka. Dengan cara itu syarahan beliau menjadi perhatian dan sangat menarik. Beliau terkadang-kadang memakai serban tetapi yang terbanyak beliau memakai tharbusy.''Disebutkan pula, ``Demikianlah sebagai satu suluh, almarhum telah menyinarkan syiar Islam dengan kemahuan dan tenaga sendiri, berjihad pada jalan Allah, bukan sahaja dengan ilmunya tetapi dengan harta dan tenaga ...''Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah: Ustaz Hasyim Yunus yang pernah menjadi pengarang Warta Malaya, A. Hassan Bandung, Haji Junaid bin Imam Haji Ibrahim, Ustaz Muhammad bin Muhammad Sa'id dan ramai lagi. Abdul Lathif Tambi termasuk ulama Kaum Tua yang berpegang teguh mengikut Mazhab Syafie dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya A. Hassan Bandung adalah anak saudara dan muridnya, merupakan pelopor Kaum Muda yang paling terkenal dan mengundang kontroversi di Nusantara.
KARYA KARYA
Di antara karyanya yang telah ditemui atau yang telah diketahui judulnya ialah:
1. Hidayatur Rahman, diselesaikan pada hari Isnin, 15 Jamadilawal 1318 H/1900 M. Cetakan yang ketiga dilakukan di percetakan miliknya sendiri, iaitu Mathba'ah al-Lathifiyah al-Malakawiyah, Melaka pada akhir Syawal 1348 H. Kandungannya membicarakan akidah menurut Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada halaman 86 kitab ini Abdul Lathif Tambi menegaskan, `` ...Iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah iktikad yang betul,lagi sempurna daripada segala iktikad yang lain. Dan iktikad inilah, wahai thalib, yang dipegang oleh ulama yang besar-besar. Maka wajiblah di atas tiap-tiap mukalaf berpegang dengan iktikad mereka itu ...''. Ada pun yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Abdul Lathif Tambi sama pendapatnya dengan jumhur ulama. Beliau menegaskan pada bahagian tepi kitab ini dengan katanya, ``Qauluhu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu mengikut iktikad (Imam) Abil Hasan al-Asy'ari dan (Imam) Abil Manshur al-Maturidi''.
2. Tazkiratus Sunnatil Basyar bi Ahkami Itsna `Asyar (Rangkapan), diselesaikan pada malam Sabtu, 13 Rabiulakhir 1343 H/1924 M. Dicetak oleh Mathba`ah Al-Ahmadiah, 50 Minto Road, Singapura, 25 Jamadilakhir 1344 H. Kandungan ringkas: Membicarakan beberapa masalah dan berbagai-bagai disiplin ilmu Islam terutama sekali beberapa pertikaian pendapat atau khilafiyah dalam Islam. Pada setiap perbahasan di beberapa tempat disebut kitab-kitab rujukan dalam bahasa Arab dan demikian juga kitab-kitab Melayu/Jawi lengkap dengan tahun cetakan dan halaman permasalahan yang dipetik. Di antara kitab Melayu/Jawi yang disebut seperti pada halaman 7 disebut kitab berjudul Bidayatul Hidayah oleh Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Acheh cetakan tahun 1333 H dan Ad-Durruts Tsamin oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani (halaman 7 dan 12) cetakan tahun 1338 H mengenai perbahasan akidah. FikahPada halaman 40 disebut Mathla'ul Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Ismail al-Fathani mengenai perbahasan fikah dan kitab yang sama disebut lagi pada halaman 84 pada perbahasan tasawuf. Pada halaman 74 disebut Furu`ul Masail jilid kedua oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani cetakan tahun 1307 H juga mengenai perbahasan fikah. Pada halaman 76 dan 81 disebut Siyarus Salikin jilid ketiga oleh Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani cetakan tahun 1309 Hijrah mengenai perbahasan tasawuf. Pada halaman disebut Hidayatus Salikin oleh Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani cetakan tahun 1340 Hijrah juga mengenai perbahasan tasawuf. Pada halaman 96 juga disebut Hidayatus Salikin mengenai ilmu yang memberi manfaat. Di antara kitab bahasa Arab yang dikarang oleh ulama dunia Melayu yang dirujuk ialah Shulhul Juma'atain (hlm. 60) cetakan tahun 1312 Hijrah dan Itsbatuz Zain (hlm. 71) cetakan tahun 1315 H, kedua-duanya oleh Syeikh Ahmad Khathib Minangkabau. Juga Miraqil 'Ubudiyah (hlm. 97) cetakan tahun 1328 H, oleh Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani.
3. Risalah Buat Sementara Yang Sebenarnya Kelak Ketara, diselesaikan pada hari Jumaat, 23 Jamadilawal 1354 H/26 Ogos 1935 M). Dicetak oleh Melaka Lathifiyah Press, Singapura, tanpa tarikh. Kandungannya membicarakan perkara khilafiyah merupakan sanggahan terhadap karangan Syeikh Muhammad Ali bin Husein al-Maliki, yang dicetak di Jeddah, 18 Rabiulawal 1353 H tentang haram memukul ketuk-ketuk (beduk). Karangan ini adalah lanjutan atau memperkukuh sebuah karya yang ditulis oleh al-Alim al-'Allamah Syeikh Abdul Muhaimin bin Abdul Aziz al-Lasami (Lasem).
4. Dalailul Khairat. Kandungannya belum diketahui, kerana judul ini diketahui melalui iklan Al-Ahmadiah Press pada halaman belakang risalah Ibu Di Dalam Rumahnya oleh Raja Haji Umar bin Raja Haji Hasan Riau, cetakan tahun 1926 M.
5. Qiblah Dalail al-Hairan fi Jawazi Hadmi Masjid as-Sulthan. Judul ini diketahui melalui karya beliau berjudul Tazkiratus Sunnatil Basyar bi Ahkami Itsna `Asyar (Rangkapan). Mengenainya disebut beberapa halaman dalam kitab tersebut di antaranya halaman 83. Judul ini ditulis barangkali ada kaitan dengan peristiwa perombakan Masjid Sultan Singapura yang diungkapkan dalam majalah Qalam, ``Apabila terbit perbahasan mengganti bangunan Masjid Sultan yang lama dengan Masjid Sultan yang ada sekarang ini, maka almarhum banyak mengambil bahagian di dalam perbahasan yang hebat dan panjang di antara ulama itu. Iaitu tentang boleh merobohkan sebuah masjid menggantikanya dengan yang baru, ertinya memutuskan amal jariah seseorang yang telah terbina di situ.'' Tulisan ini diringkaskan daripada artikel berjudul Syeikh A. Latif Tamby Dan Pembelaannya Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah yang akan dibentang dalam Majlis Tazkirah Tokoh Islam, anjuran Jabatan Agama Johor, yang akan berlangsung pada 23 Mac 2004, bertempat di Dewan Besar Kompleks Islam Johor, insya-Allah.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home